Most recent comments
2021 in Books -- a Miscellany
Are, 1 year
Moldejazz 2018
Camilla, 3 years, 6 months
Romjulen 2018
Camilla, 4 years
Liveblogg nyttårsaften 2017
Tor, 5 years
Jogging og blogging
Are, 6 years
Liveblogg nyttårsaften 2016
Are, 6 years
Kort hår
Tor, 2 years
Ravelry
Camilla, 1 year, 7 months
Melody Gardot
Camilla, 3 years, 6 months
Den årlige påske-kommentaren
Tor, 3 years, 9 months
50 book challenge
Camilla, 4 weeks, 1 day
Controls
Register
Archive
+ 2004
+ 2005
+ 2006
+ 2007
+ 2008
+ 2009
+ 2010
+ 2011
+ 2012
+ 2013
+ 2014
+ 2015
+ 2016
+ 2017
+ 2018
+ 2019
+ 2020
+ 2021
+ 2022

Nyare norsk

Det slo meg her ein dag at det ikkje er ein einaste artikkel på nynorsk her på Calcuttagutane, og det høver seg ikkje. Det er enkelt og greitt diskriminerande mot våre vener frå til dømes Volda. Eller Ørsta. Det er ikkje så greitt å hugsa skilnaden. Eg har i alle høve fatta ei avgjerd, og målet mitt er at vi skal nå 10% nynorsk innan 2007 er omme.

Eg fikk dette innfallet for eit par dagar sidan, då eg kjøpte Ringdrotten. Eg har så langt ikkje lest meir enn ti-tolv sider, men det lille eg har lest ser særs lovande ut. Eg vonar eg vil plukke opp litt meir rettskriving under lesinga av dette praktverket, slik at dei framtidige artiklane mine på nynorsk vil halde eit høgare nivå enn berre bokmål med litt for mange a-ar, slik eg mistenkjer denne artikkelen for å vere.

Men kva er eigentleg årsaken til at vi ikkje har artiklar på nynorsk her? Er ikkje til dømes Anders K. oppvakse i ein nynorsk-kommune? Ikkje veit eg, men eg aktar å gå til åtak på dette problemet. Diverre er det no blitt så seint at eg ser meg naudt til å krypa til køys, så det blir ikkje meir nynorsk i dette i denne runda, men straks eg er ferdig med Ringdrotten vil dette endre seg. Eg vonar i alle høve det.

Alle kommentarar kring rettskriving blir tekne i mot med takksemd.

-Tor Nordam

Comments

Camilla,  06.03.07 01:04

Vert i stedet for blir, kanskje? Nynorsk har imidlertid kommet så nært samnorsk nå at det er til å rødme av. Visste du at man kan skrive Norge?

Kjellove,  06.03.07 03:31

«Norge» er ikke i den offisielle nynorskrettskrivningen.

Tor, kan ikke dine små venner fra Volda og Ørsta skrive artikler på nynorsk selv, da? Anders K. gikk riktignok på skole i en nynorskkommune, men ble ikke sterkt miljøskadet.

Anders K.,  06.03.07 07:47

Eg skreiv ein gong ein artikkel på nynorsk om Ivar Medaas, men han vart aldri ferdig. Er ikkje Ringdrotten skriven på ei blanding av alle dialektar og målføre i heile landet, pluss Svalbard?

Kristian,  06.03.07 10:38

weil newnorsk søkks!

B,  06.03.07 11:51

Siden du skriver de fleste artikklene på forumet er jo dette ris til egen bak på en måte.
Du vil jo omfattes av vedtaket ditt om 10% nynorsk innen året siden du står for 90% av alle artikklene.
Lykke til!

B,  06.03.07 11:52

Jeg spillte et spill jeg fant via google her en dag. Mathlantis... Tror jeg dro kjensel på han bukseløse fyren. Var ikke det han fra tv serien Dr. Doogie.

Torgar,  06.03.07 14:45

Kjellove,  06.03.07 15:18

Å, jeg elsker det når offentlige institusjoner er frekke i brevs form!

Anders K.,  06.03.07 16:08

Ha ha ha!

Are,  06.03.07 22:29

Tor, du er helten min når det kommer til å omsette barske idéer til handling. Tenker da spesielt på dette med nynorsk, dvorak og clotted cream. Jeg bøyer meg i støvet.

Lena,  06.03.07 23:05

Eg har retta ein del nynorsk før, og eg veit at dette kunne ha vore mykje verre. Men du treng nok å bruke ordboka litt flittigare for at det skal bli heilt bra.

Den grovaste feilen eg ser at du gjer, er at du ikkje har den samme endinga på alle infinitivsformene av verba dine. Du har endingar både på -a og -e, men det kan ikkje kallast kløyvd infinitiv sidan dei ikkje har den rette distribusjonen (komplisert å forklare). Det enklaste for dei som ikkje har ein dialekt med kløyvd infinitiv, er å velje anten -a eller -e.

Elles gjer du nokre feil i verbbøyinga og bruker mist eitt ord som ikkje finst på nynorsk. Du er altså på linje med ein litt god nordiskstudent på basis, som har bokmål som sin målform.

Tor,  07.03.07 00:07

Ja, eg gløymde å nemne at det naturlegvis er best å kommentere på same målforma som artikkelen ein kommenterer. Slik kan me få reine nynorsk-trådar, og det hadde verkeleg vore framifrå.

Eg trur elles eg seier meg nøgd med å halde same nivå som «ein litt god nordiskstudent på basis», sjølv om eg rekner med å bli litt betre av å lese Ringdrotten. Det er for øvrig rett som Anders seier at boka innheld ei salig blanding av det meste, så det kan òg skje at målet mitt vert verre. Me får sjå.

Anders K.,  07.03.07 10:07

Ég er búinn að taka eftir, að þessi vefsiða er ekki med eina grein á erlenda máli. Og það sé skammarlegt, í alþjóðlegan og hnattvæðingsfullan tíma eins og okkar. Svo, hlýtum þá skrifa tiu prósent greinanna á sá máli sem lesandarnir skilir ekki. Sammálið?
Camilla,  05.03.12 07:44

Nåh.
Category
Miscellaneous
Tags
Views
4536